Language

Město Bílina, Ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Záměr výpůjčky NP v Teplické ul. č. 555 (bývalá ZŠ Teplické předměstí) na dobu jednoho roku, počínaje 1.1.2012 za účelem provozování nízkoprahoa