Language

Město Bílina, Ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Záměr pronájmu nemovitostí: p. č. 2315, 2332/1 a 2315, p.č. 1305/2 a část 1305/1