Language

Město Bílina, Ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Záměr k pronájmu nebytové prostory na Mírovém nám. č. 46