Language

Město Bílina, Ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje záměr prodeje nemovitostí. prodej pozemku p.č. 1683/121