Language

Město Bílina, Ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Záměr pronájmu nemovitostí p. p. č. 310 v k.ú. Bílina