Language

Město Bílina, Ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích ve znění pozdějšívh předpisů Zveřejňujeme Záměr pronájmu nemovitosti, p.č. 269/1