Language

Město Bílina, Ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích ve znění pozdějšívh předpisů zveřejňujeme k pronájmu od 1.6.2012 NP na Mírovém nám. č. 46