Language

Město Bílina, Ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích ve znění pozdějších předpisů Zveřejňujeme záměr směny nemovitostí parcel č. 1461/5