Language

MěÚ Bílina - záměr převodu nemovitosti bytové jednotky č. 54 o velikosti 1+1 - 165.000 Kč