Language

MěÚ Bílina - záměr převodu nemovitostí - prodej pozemků v části Bílina Újezd - část areálu zahrádkářské osady s předkupním právem - cena 20 Kč/m2