Language

MěÚ Bílina - záměr výpůjčky - Teplická ul. č. 555 o výměře 463,36 m2 - pro účel využití poskytování sociálních služeb včetně fakultativních činností