Language

PF ČR, Veřejná nabídka pozemku určených k prodeji podle §7 zákona č. 95/1999 Sb.,.