Language

Strážníci navštívili seniory

Do klubu důchodců na PPI zavítali poslední listopadové pondělí strážníci městské policie. Informovali seniory o letošních změnách v silničním zákoně a současně jim předali reflexní pásky pro bezpečný pohyb chodců na pozemních komunikacích za snížené viditelnosti. V další části setkání odpovídal ředitel MP Kollár a preventistka Marková na dotazy seniorů z oblasti dopravy a prevence kriminality v našem městě. Diskuze proběhla v přátelském duchu a obě strany se domluvily na dalších setkáních i v novém roce.