Language

Upozornění na bezpečnostní řezy stromů

Upozorňujeme obyvatele města Bíliny, že od 19.07.2017 do 28.07.2017, budou provedeny zdravotní a bezpečností řezy dřevin v aleji stromů u koupaliště na Kyselce, u kostela sv. Petra a Pavla, dále dojde k prořezu Topolu bílého naproti Albertu a zcela odstraněny budou proschlé akáty v centru města, a to z důvodu zajištění bezpečnosti lidí a jejich majetku.

Ing. Helena Volfová
vedoucí oddělení životního prostředí