Language
Bezpečnostní rada ORP
Jméno a příjmení E-mail Telefon Funkce
Jedlička Jaroslav, plk. JUDr. krpulk.uo.tp.skpv@pcr.cz 974439223 PČR ÚO Teplice
Kollár Petr, Mgr. kollar@bilina.cz 417810950 ředitel MP
Beseda Štefan, npor. Ing. stefan.beseda@ulk.izscr.cz 950442011 velitel pož. stanice
Kvěch Ladislav, Ing. kvech@bilina.cz 417810810 Tajemník městského úřadu
Bártová Yvona bartova@bilina.cz 417810853 Tajemnice Bezpečnostní rady ORP
Bařtipánová Zuzana, Mgr. bartipanova@bilina.cz 417810813 2. místostarostka města pro věci investiční
Horová Veronika, Mgr. horova@bilina.cz 417810814 1. místostarostka města pro věci neinvestiční
Bubeníček Oldřich bubenicek@bilina.cz 417810803 Starosta města