Language
Název: Rada města Bíliny
Příjmení a jméno Funkce
Bubeníček Oldřich Starosta města
Horová Veronika, Mgr. 1. místostarostka města pro věci neinvestiční
Bařtipánová Zuzana, Mgr. 2. místostarostka města pro věci investiční
Konárek Jiří člen rady města
Nepomucký Tomáš člen rady města
Eliáš Jiří Bc. člen rady města
Procházka Petr Ing. člen rady města
Sochor Jaromír člen rady města
Tallowitz Aleš Mgr. člen rady města