Language

Dodávka a instalace plynového etážového topení do 3 bytů v ulici 5. května, Bílina

Město Bílina
Typ předmětu: 
stavební práce
Místo realizace: 
Bílina, ul. 5. května
Seznam uchazečů: 
Zveřejněno od : 
27.03.2017
Kontakt: 
Radek Bečvařík, 417 810 965, becvarik@bilina.cz
Termín podání: 
10.04.2017
Limit rozsahu: 
veřejná zakázka malého rozsahu
Seznam subdodavatelů: 
Vybraný uchazeč: 
Vyloučení uchazeči: 
Odůvodnění VZ: 
DIČ: 
CZ 00266 230
Sídlo: 
Břežanská 50/4, 418 31 Bílina
Výše skutečné uhrazené ceny za plnění VZ: