Language

Evidence právních předpisů města Bíliny

Předpis č. Název předpisu Datum schválení   Nabytí platnosti Nabytí účinnosti  Pozbytí platnosti 
2 OZV - požární řád 15.12.2016 20.12.2016 05.01.2017  

 

Předpis č. Název předpisu Datum schválení   Nabytí platnosti Nabytí účinnosti  Pozbytí platnosti 
1 OVZ o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 29.04.2015 18.05.2015 02.06.2015 07.07.2015
2 OZV o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a vzhledu města 18.06.2015 29.06.2015 15.07.2015 18.10.2015
3 Nařízení - Tržní řád 12.05.2015 14.05.2015 29.05.2015  
4 Nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 26.05.2015 01.06.2015 16.06.2015  
5 OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 18.06.2015 23.06.2015 08.07.2015  
6 OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 24.09.2015 01.10.2015 01.01.2016  
7 OZV o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 24.09.2015 01.10.2015 19.10.2015 31.12.2015
8 OZV o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města 24.09.2015 01.10.2015 19.10.2015  
9 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 17.12.2015 28.12.2015 01.01.2016  
10 OZV o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 17.12.2015 28.12.2015 01.01.2016  

 

 

Předpis č. Název předpisu Datum schválení   Nabytí platnosti Nabytí účinnosti  Pozbytí platnosti 
1 OZV o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her OZV nebyla vydána
2 Nařízení, kterým se ruší nařízení č. 2/2005 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 05.02.2014 10.02.2014 25.02.2014  
3 OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích 19.06.2014 25.06.2014 10.07.2014  
4 Požární řád města 04.09.2014 09.09.2014 24.09.2014 04.01.2017

 

 

Předpis č. Název předpisu Datum schválení   Nabytí platnosti Nabytí účinnosti  Pozbytí platnosti 
1 OZV o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her Nebyla na zasedání zastupitelstva města konaného 25.04.2013 vydána
2 Nařízení o označování budov 03.04.2013 08.04.2013 08.04.2013 01.07.2013
3 OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Bílina a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů  25.04.2013 10.05.2013 25.05.2013

10.07.2013

4 OZV o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 20.06.2013 25.06.2013 10.07.2013  
5 Nařízení, kterým se ruší nařízení města č. 2/2013 o označování budov 12.06.2013 17.06.2013 02.07.2013  
6 OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Bílina a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 20.06.2013 26.06.2013 11.07.2013  
7 OZV o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her  Nebyla na zasedání zastupitelstva města konaného 05.09.2013, 24.10.2013 a 12.12.2013 vydána
8 OVZ, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Bíliny 05.09.2013 09.09.2013 24.09.2013  
9 OZV o zákazu veřejného nabízení, poskytování a využívání sexuálních služeb na území města Bíliny 24.10.2013 04.11.2013 04.11.2013  
10 OZV o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her 12.12.2013 17.12.2013 17.12.2013 21.05.2017
11 OZV o zákazu požívání alkoholikcých nápojů na veřejném prostranství 12.12.2013 17.12.2013 02.01.2014 09.07.2014

 

 

 

 

Předpis č. Název předpisu Datum schválení   Nabytí platnosti Nabytí účinnosti  Pozbytí platnosti 
1 OZV, kterou se ruší OZV č. 5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 16.02.2012 28.02.2012 28.02.2012  
2 Požární řád města 21.06.2012 27.06.2012 27.06.2012 23.09.2014
3 OZV o stanovení koeficientu pro stanovení daně z nemovitostí nebyla na zasedání zastupitelstva města 06.09.2012 vydána  
4 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 11.10.2012 16.10.2012 01.01.2013 31.12.2015
5 OZV o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Bíliny 06.12.2012 14.01.2013 29.01.2013  
6 OZV o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 06.12.2012 14.12.2012 01.01.2013 09.07.2013

 

 

Předpis č.

Název předpisu

Datum schválení

Nabytí platnosti

Nabytí účinnosti

Pozbytí platnosti

1

OZV o užívání veřejného prostranství 

03.03.2011

10.03.2011

10.03.2011

 

2

OZV o městských symbolech a jejich užívání             

03.03.2011

08.03.2011

08.03.2011

 

3 OZV o užívání plakátovacích ploch nebyla vydána  

4

OZV o regulaci provozování sázkových her,

loterií a jiných podobných her

08.12.2011

14.12.2011

01.01.2012

31.12.2012

5

OZV o místním poplatku za provozovaný výherní 

hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní

terminál a herní místo lokálního herního systému

08.12.2011

14.12.2011

01.01.2012

28.02.2012

6

OZV o stanovení podmínek pro pořádání, průběh

a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav,

diskoték a jiných kulturních podniků

08.12.2011

14.12.2011

31.12.2011

 

 
 
 

 

Předpis č.1

Název předpisu

Datum schválení

Nabytí platnosti

Nabytí účinnosti

Pozbytí platnosti

1

OZV k trvalému označování psů mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů

staženo z programu RM 10.02.2010

2

OZV o místním poplatku ze psů

staženo z programu RM 10.02.2010

3

OZV o provozu výherních hracích přístrojů

10.02.2010

22.02.2010

09.03.2010

31.12.2011

4

OZV kterou se ruší OZV č. 12/2007 a 4/2008 o provozu výherních hracích přístrojů

Nebyla na ZM dne 10. 2. 2010 vydána

z důvodu vydání OZV č. 3/2010

5

Nařízení města, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel

31.03.2010

06.04.2010

21.04.2010

 

6

Nařízení města, kterým se pověřuje OD k odtahům vraků vozidel

31.03.2010

06.04.2010

21.04.2010

01.08.2010

7

Nařízení města, kterým se pověřuje OŽP k odtahům vraků vozidel

31.03.2010

06.04.2010

21.04.2010

01.08.2010

8

Nařízení města o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Bílina

31.03.2010

31.03.2010

15.04.2010

01.08.2010

9

kterou se mění OZV o městské policii

22.04.2010

27.04.2010

12.05.2010

 

10

OZV o ochraně zeleně

24.06.2010

30.06.2010

16.07.2010

 

11

nařízení, kterým se ruší nařízení č. 6/2010

14.07.2010

16.07.2010

02.08.2010

 

12

nařízení, kterým se ruší nařízení č. 7/2010

14.07.2010

16.07.2010

02.08.2010

 

13

nařízení, kterým se ruší nařízení č. 8/2010

14.07.2010

16.07.2010

02.08.2010

 

14 a)

nařízení o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě BÍLINA

14.07.2010 16.07.2010 02.08.2010  

14 b)

OZV o místním poplatku za komunální opad na rok 2011

02.09.2010 03.09.2010 01.01.2011 31.12.2010
15

OZV o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj a jiné technické herní zařízení

02.09.2010 03.09.2010 01.10.2010 31.12.2010
16 OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity 02.09.2010 03.09.2010 01.10.2010 31.12.2010

17

omezení hluku - zatím nebyla vydána        
18 OZV o místním poplatku ze psů 16.12.2010 17.12.2010 01.01.2011  
19 OZV o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 16.12.2010 17.12.2010 01.01.2011  
20 OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity 16.12.2010 17.12.2010 01.01.2011  
21 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  16.12.2010 17.12.2010 01.01.2011 09.03.2011
22 OZV o místním poplatku ze vstupného 16.12.2010 17.12.2010 01.01.2011  
23 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 16.12.2010 17.12.2010 01.01.2011 31.12.2012
24 OZV o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 16.12.2010 17.12.2010 01.01.2011 31.12.2011
  

 

   

Předpis č.1

Název předpisu

Datum schválení2

Nabytí platnosti3

Nabytí účinnosti4

Pozbytí platnosti5

Poznámka

1

OZV, kterou se ruší OZV č. 12/2007 a OZV č. 4/2008 o VHP

nebyla na zasedání zastupitelstva města 12.02.2009 a 23.04.2009 vydána 

2

OZV o stanovení místního koeficientu daně z nemovitosti

zastupitelstvo města nezaujalo 23.04.2009 a 25.06.2009 stanovisko

3

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

23.04.2009

 

01.06.2009

15.11.2009

ruší OZV č. 8/2007

4

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

22.10.2009

27.10.2009

15.11.2009

31.12.2009

ruší OZV č. 3/2009

5

OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přeprav, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

03.09.2009

30.09.2009

01.01.2010

31.12.2009

ruší OZV č. 3/2008

 

 

Předpis č.1

Název předpisu

Datum schválení2

Nabytí platnosti3

Nabytí účinnosti4

Pozbytí platnosti5

Poznámka

1/2008

OZV – cenová mapa stavebních pozemků

19.06.2008

23.06.2008

08.07.2008

23.09.2013

ruší OZV č. 6/2003/zrušena OZV č. 8/2013

2/2008

OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

19.06.2008

23.06.2008

08.07.2008

01.01.2014

zrušena OZV č. 11/2013

3/2008

OZV – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přeprav, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

04.09.2008

12.09.2008

01.01.2009

31.12.2009

ruší OZV č. 9/2007/zrušena OZV č. 5/2009

4/2008

OZV – doplnění vyhlášky 12/2007 - VHP

04.09.2008

08.09.2008

23.09.2008

08.03.2010

zrušena OZV č. 3/2010

 

 

Předpis č.1

Název předpisu

Datum schválení2

Nabytí platnosti3

Nabytí účinnosti4

Pozbytí platnosti5

Poznámka

1/2007

OZV o městské policii

15.02.2007

22.02.2007

09.03.2007

13.12.2007

zrušena OZV č. 13/2007

2/2007

O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

15.02.2007

12.03.2007

01.07.2007

26.04.2007

zrušena OZV č. 8/2007

3/2007

OZV o umisťování a době provozu výherních hracích přístrojů

15.02.2007

22. 02. 07

01.01.2008

02.01.2008

zrušena OZV č. 11/2007

4/2007

OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

15.02.2007

22.02.2007

01.04.2007

 

 

5/2007

OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů

26.04.2007

30.04.2007

15.05.2007

24.05.2013

zrušena OZV č. 3/2013

 6/2007

OZV – sazba daně z nemovitosti

26. 04.2007

30.04.2007

01.01.2008

31.12.2015

ruší OZV č. 14/1995

7/2007

OZV, kterou se ruší OZV č. 1/1995 o výši sazeb daně z nemovitosti

vzhledem k vydání OZV 06/2007 nebyla vydána

8/2007

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

26.04.2007

30.04.2007

01.07.2007

31.05.2009

zrušena OZV č. 3/2009

9/2007

OZV – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přeprav, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

13.09.2007

20.09.2007

01.01.2008

 31.12.2008

zrušena OZV č. 3/2008

10/2007

OZV – o umisťování a době provozu výherních hracích přístrojů

01.11.2007

04.12.2007

01.07.2008

02.01.2008

zrušena OZV č. 11/2007

11/2007

OZV – kterou se ruší OZV č. 03/2007 a 10/2007 o umísťování a době provozu výherních hracích přístrojů v územním obvodu města Bílina

13.12.2007

02.01.2008

02.01.2008

 

 

12/2007

OZV - o umisťování a době provozu výherních hracích přístrojů

13.12.2007

02.01.2008

01.01.2009

08.03.2010

zrušena OZV č. 3/2010

13/2007

OZV – o městské policii

13.12.2007

19.12.2007

04.01.2008

 

ruší OZV č. 1/2007

 

 

Předpis č.

Název předpisu

Datum schválení

Nabytí platnosti

Nabytí účinnosti

Pozbytí platnosti

Poznámka

1/2006

OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přeprav, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

07.09.2006

18.09.2006

01.01.2007

31.12.2007

zrušena OZV č. 9/2007

2/2006

OZV o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města

12.10.2006

19.10.2006

06.11.2006

28.01.2013

zrušena OVZ č. 5/2012

 

 

Předpis č.

Název předpisu

Datum schválení

Nabytí platnosti

Nabytí účinnosti

Pozbytí platnosti

Poznámka

1/2005

OZV o stanovení podmínek pro pořádání akcí k zajištění veřejného pořádku

16.06.2005

24.06.2005

09.07.2005

30.12.2011

zrušena OZV č. 6/2011

2/2005

Nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

25.05.2005

02.06.2005

17.06.2005

24.02.2014

zrušena OZV č. 2/2014

3/2005

OZV o sazbě daně z nemovitosti

nebyla na zasedání zastupitelstva města 01.09.2005 vydána

4/2005

OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přeprav, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.09.2005

20.09.2005

01.01.2006

31.12.2006

zrušena OZV č. 1/2006

5/2005

OZV – zrušuje vyhlášku č. 14/1995

nebyla na zasedání zastupitelstva města 01.09.2005 vydána

6/2005

OZV - Požární řád města

01.09.2005

15.09.2005

01.10.2005

26.06.2012

zrušena OZV č. 2/2012

7/2005

Doplnění   vyhl. č. 24/1997

13.10.2005

29.12.2005

26.09.2005

 

 

8/2005

OZV o nakládání s komunálním odpadem na území města

08.12.2005

13.12.2005

29.12.2005

06.11.2006

zrušena OZV č. 2/2006

 

 

Předpis č.1

Název předpisu

Datum schválení2

Nabytí platnosti3

Nabytí účinnosti4

Pozbytí platnosti5

Poznámka

1/2004

OZV o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

25.03.2004

29.03.2004

15.04.2004

31.12.2004

zrušena OZV č. 8/2004

2/2004

OZV, která ruší vyhlášku č. 1/2003 o používání zábavné pyrotechniky

06.05.2004

07.05.2004

22.05.2004

 

ruší OZV

1/2003

3/2004

OZV o částečné úhradě neinvestičních nákladů v MŠ a ŠD

17.06.2004

18.06.2004

01.09.2004

31.12.2004

zrušena OZV č. 11/2004

4/2004

OZV, kterou se ruší vyhláška č. 13/1994 – o tvorbě a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území města

09.09.2004

15.09.2004

30.09.2004

 

ruší OZV  č. 13/1994

5/2004

OZV, kterou se ruší OZV č. 17/2003 o ochraně před nadměrným hlukem

04.11.2004

05.11.2004

20.11.2004

 

ruší OZV

č. 17/2003

6/2004

OZV, kterou se ruší OZV č. 22/1996 o podmínkách chovu domácího hospodářského zvířectva a chovu nebezpečných a exotických zvířat na území města Bíliny

04.11.2004

05.11.2004

20.11.2004

 

ruší OZV

č. 22/1996

7/2004

OZV, kterou se ruší OZV č. 9/1993 o odtahování motorových vozidel

04.11.2004

10.11.2004

25.11.2004

 

ruší OZV

č. 9/1993

8/2004

OZV o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

09.12.2004

15.12.2004

01.01.2005

31.12.2005

zrušena OZV č. 4/2005

9/2004

OZV o místních poplatcích ze psů

04.11.2004

10.11.2004

25.11.204

31.12.2010

zrušena OZV č. 18/2010

10/2004

OZV, kterou se ruší OZV 20/1996 o čistotě, ochraně veřejných prostranství a veřejného pořádku

04.11.2004

05.11.2004

20.11.2004

 

ruší OZV

č. 20/1996

11/2004

OZV kterou se zrušuje OZV č. 3/2004 o částečné úhradě neinvestičních nákladů v MŠ,ŠD

09.12.2004

17.12.2004

01.01.2005

 

ruší OZV č. 3/2004

12/2004

OZV o školských obvodech spádových škol

09.12.2004

20.12.2004

01.01.2005

31.03.2017

ruší OZV č. 5/2003
zrušena OZV č. 1/2017

 

 

předpisčíslo

druh

název

Datum schválení

Nabytí platnosti

Nabytí účinnosti

Pozbytí platnosti

Poznámka

1/03

OZV

o používání zábavné pyrotechniky na území města Bílina 

30.01.2003

31.01.2003

02.03.2003

23.05.2004

zrušena OZV č. 2/2004

2/03

OZV

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

27.02.2003

03.03.2003

20.03.2003

31.12.2003

zrušena OZV č. 16/2003

3/03

NM

kterým se ruší nařízení města č. 2/2001 – Tržní řád

28.05.2003

02.06.2003

17.06.2003

 

 

4/03

OZV

kterou se ruší OZV č. 29 o podmínkách pro provozování taxislužby na území města Bíliny

26.06.2003

13.05.2003

11.07.2003

 

 

5/03

OZV

o spádových obvodech základních škol 

11.09.2003

16.09.2003

01.01.2004

31.12.2004

zrušena OZV č. 12/2004

6/03

OZV

kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků 

11.09.2003

16.09.2003

17.10.2003

11.06.2008

zrušena OZV č. 1/2008

7/03

OZV

Nebyla vydána, staženo z programu ZM 23. 10.

 

 

 

 

 

8/03

NM

kterým se ruší nařízení č. 3/2002, kterým se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Bíliny

17.09.2003

24.09.2003

17. 10.2003

 

 

9/03

OZV

O omezení veřejného nabízení a poskytování sexuálních služeb

23.10.2003

24.10.2003

 18.11.2003

03.11.2013

zrušena OZV č. 9/2013

10/03

OZV

O místním poplatku ze psů

23.10.2003

24.10.2003

 01.01.2004

31.12.2004

zrušena OZV č. 09/2004

11/03

OZV

O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

23.10.2003

24.10.2003

 01.01.2004

31.12.2010

zrušena OZV č. 19/2010

12/03

OZV

O místním poplatku ze vstupného

23.10.2003

24.10.2003

 01.01.2004

31.12.2010

zrušena OZV č. 22/2010

13/03

OZV

O místním poplatku z ubytovací kapacity

23.10.2003

24.10.2004

01.01.2004

30.09.2010

zrušena OZV č. 16/2010

14/03

OZV

O poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

23.10.2003

24.10.2003

01.01.2004

30.09.2010

zrušena OZV č. 15/2010

15/03

OZV

O poplatku za provoz systému shromažďování,  sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňováníkomunálního odpadu

11.12.2003

12.12.2003

01.01.2004

15.04.2004

zrušena OZV č. 1/2004

16/03

OZV

O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

11.12.2003

12.12.2003

01.01.2004

15.02.2007

zrušena OZV č. 2/2007

17/03

OZV

O ochraně pořádku a dodržování nočního klidu ve městě Bílině 

11.12.2003

12.12.2003

01.01.2004

18.11.2004

zrušena OZV č. 5/2004

 

 

Číslo

druh

název

Datum schválení

Nabytí platnosti

Nabytí účinnosti

Pozbytí platnosti

pův.

nově

1

1/91

OZV

o místních poplatcích

01. 05. 91

zrušena

 

29. 01. 98

2

2/91

OZV

o čistotě veřejných prostranství a veřejného pořádku ve městě

05. 09. 91

zrušena

 

01. 08. 96

3

1/92

OZV

o městské policii

27. 02. 92

28. 02. 92

15. 03. 92

22. 02. 07

4

2/92

OZV

Tržní řád

05. 03. 92

zrušena

 

09. 09. 93

5

3/92

OZV

o zákazu veřejného nabízení sexuálních služeb na území města Bíliny

10. 09. 92

10. 09. 92

10. 09. 92

 

23.10. 03

6

1/93

OZV

o ochraně majetku občanů a města a zabezpečení veřejného pořádku ve městě

28. 01. 93

zrušena -

nález ÚS 26/93

 

24. 05. 94

7

2/93

OZV

o nakládání s tuhým komunálním odpadem

15. 04. 93

 

16. 04. 93

02. 01. 98

8

3/93

OZV

Tržní řád

26. 08. 93

zrušena

10.09. 93

07. 07. 94

9

4/93

OZV

o odtahování motorových vozidel na území města – zrušena OZV č. 07/04

18. 10. 93

18. 10. 93

18. 10. 93

 

18. 11. 04

10

5/93

OZV

o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor

16. 12. 93

zrušena

01. 01. 94

30. 09. 95

11

1/94

OZV

Tržní řád

02. 06. 94

zrušena

 

24. 03. 98

12

2/94

OZV

o místních poplatcích platná územním obvodu obce Bílina

23. 06. 94

zrušena

30. 01. 98

30. 11. 00

13

3/94

OZV

o vytvoření a použití prostředků zvláštního účelového účtu na podporu rozvoje bydlení na území města – zrušena OZV č. 04/04

23. 06. 94

23. 06. 94

23. 06. 94

30. 09. 04

14

1/95

OZV

o výši sazeb daně z nemovitostí

22. 06. 95

13: 07. 95

29.0 7. 95

26. 04. 07

15

2/95

OZV

o částečné úhradě věcných neinv. nákladů v mat. školách a družinách

22. 06. 95

zrušena

01.09. 95

31. 12. 99

16

3/95

OZV

Řád pohřebiště

29. 06. 95

zrušena

01.08. 95

31. 08. 02

17

4/95

OZV

kterou se zrušuje vyhláška Města Bíliny č. 10 ze dne 16. 12. 1993 o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor

28. 09. 95

28. 09. 95

01.10. 95

 

18

1/96

OZV

o spádových obvodech ZŠ v Bílině

18. 01. 96

zrušena

19. 01. 96

31. 12. 03

19

2/96

OZV

o koeficientu růstu nájemného z bytů

28. 03. 96

16. 04. 96

01. 05. 96

 

20

3/96

OZV

o čistotě, ochraně veřejných prostranství a veřejného pořádku ve městě – ruší č. 10/04

zrušena OZV č. 1110/04

20. 06. 96

16. 07. 96

02. 08. 96

18. 11. 04

21

4/96

OZV

o ochraně pořádku a dodržování nočního klidu ve městě Bílině

20. 06. 96

16. 07. 96

02. 08. 96

31. 12. 03

22

5/96

OZV

o podmínkách chovu domácího a drobného hospodářského zvířectva a chovu

nebezpečných a exotických zvířat – zrušena OZV č. 06/04

20. 06. 96

16. 07. 96

02. 08. 96

18. 11. 04

23

6/96

OZV

k zabezpečení místních záležitostí veř. pořádku

21. 11. 96

zrušena

21. 11. 96

17. 11. 01

24

1/97

OZV

o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Bílina

+ dodatek k vyhlášce - viz evid. č. 6/02

+ doplnění vyhlášky viz evid. č. 7/05

 

 

 

 

 

10. 04. 97

 

10. 04. 97

 

26. 04. 97

 

 

25

2/97

OZV

Tržní řád

16. 10. 97

zrušena

 

26. 08. 98

26

3/97

OZV

o nakládání s komunálním odpadem na území města Bíliny

18. 12. 97

 

03. 01. 98

30. 06. 01

27

1/98

OZV

o koeficientu růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce

 

zamítnuta ZM

 

 

28

2/98

OZV

o umisťování a době provozu výherních hracích přístrojů

27. 08. 98

 

01. 09. 98

31. 12. 98

29

3/98

OZV

podmínky pro provozování taxislužby na území

29. 10. 98

 

01. 12. 98

10. 07. 03

30

4/98

OZV

Tržní řád

27. 08. 98

 

01. 01. 99

31. 10. 00

31

5/98

OZV

kterou se zrušuje Vyhláška č. 28, o umísťování a době provozu výherních hracích přístrojů v územním obvodu obce Bílina ze dne 27. 8. 1998, a dodatek č. 1 Vyhlášky č. 20, o čistotě, ochraně veřejných prostranství a veřejného pořádku ve městě ze dne 19. 7. 1997

29. 10. 98

30. 10. 98

30. 10. 98

 

32

6/98

OZV

o umisťování a době provozu výherních hracích automatů

29. 10. 98

 

01. 01. 99

31. 07. 99

33

1/99

OZV

o umisťování a době provozu výherních hracích přístrojů v územním obvodu obce Bílina

17. 06. 99

18. 06. 99

01. 08. 99

Platná do 31.12. 07

34

2/99

OZV

o částečné úhradě věcných neinvestičních nákladů v MŠ a školních družinách

16. 09. 99

zrušena

01.01. 00

31.03. 00

35

1/00

OZV

o částečné úhradě neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách

10. 03. 00

zrušena

1.4.2000

30. 09. 02

36

2/00

OZV

Tržní řád

27. 02. 00

zrušena

1.11.2000

02. 10. 01

37

3/00

OZV

o místních poplatcích

09. 11. 00

zrušena

 

03. 01. 02

38

4/00

OZV

o výši nájemného pozemků ve vlastnictví města

14. 12. 00

zrušena

 

28. 02. 01

1

1/01

NM

cenová mapa stavebních pozemků města

10. 05. 01

zrušeno

 

28. 02. 02

39

2/01

OZV

o poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu

17. 05. 01

zrušena

 

31.12. 01

40

3/01

OZV

o nakládání s komunálním odpadem na území města

17. 05. 01

zrušena

 

31.12. 01

2

4/01

NM

Tržní řád

13. 09. 01

zrušeno

 

16. 06. 03

41

5/01

OZV

o zákazu používání zábavné pyrotechniky ve vymezených lokalitách města

01. 11. 01

zrušena

 

01. 03. 03

42

6/01

OZV

o poplatku ze psů

20. 12. 01

21. 12. 01

05. 01. 02

23. 10. 03

43

7/01

OZV

o poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

20. 12. 01

21. 12. 01

05. 01. 02

23. 10. 03

44

8/01

OZV

o poplatku za užívání veřejného prostranství

20. 12. 01

zrušena

05. 01. 02

19.03. 03

45

9/01

OZV

o poplatku ze vstupného

20. 12. 01

21. 12. 01

05. 01. 02

23. 10. 03

46

10/01

OZV

o poplatku z ubytovací kapacity

20. 12. 01

21. 12. 01

05. 01. 02

23. 10. 03

47

11/01

OZV

o poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

20. 12. 01

21. 12. 01

05. 01. 02

23. 10. 03

48

12/01

OZV

o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, atd.

20.12. 01

zrušena

 

31.12. 02

50

13/01

OZV

o nakládání s komunálním odpadem na území města Bíliny v úplném znění

20. 12. 01

21. 12. 01

01. 01. 02

28.12.05

3

1/02

NM

kterým se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Bílina

07. 02. 02

zrušena

01. 03. 02

16. 10. 03

49

2/02

OZV

Požární řád města Bílina

28. 03. 02

zrušena

01.05. 02

30. 09. 05

51

3/02

OZV

Řád veřejného pohřebiště

20. 06. 02

02. 07. 02

01. 09. 02

 

52

4/02

OZV

o částečné úhradě neinvestičních nákladů v mateřských školách a školních družinách

12. 09. 02

16. 09. 02

01. 10. 02

zrušena

53

5/02

OZV

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

12. 12. 02

13. 12. 02

01. 01. 03

31. 12. 03

Dod. k č. 24

6/02

OZV

1. Dodatek k vyhlášce č. 24 – viz evid. č. 1/97

 

12. 12. 02

19. 12. 02

03. 01. 02

 

 

Aktualizováno 12. března 2007