Language
Hodnotící komise pro zakázky malého rozsahu
Jméno a příjmení Strana Funkce
Bařtipánová Zuzana, Mgr. ANO 2011 předsedkyně hodnotící komise
Chodounská Miroslava KSČM předsedkyně bytové komise a členka hodnotící komise
Pastyřík Pavel MSc. MBA TOP 09 člen hodnotící komise
Brázda Lukáš Bc. KSČM člen hodnotící komise a komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
Glabazňová Lenka HNHRM členka hodnotící komise
Hereš Tomáš HNHRM člen hodnotící komise a komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
Kačírek Martin ANO 2011 člen hodnotící komise
Knapová Šárka HNHRM členka hodnotící komise
Konárek Jiří KSČM člen hodnotící komise
Nepomucký Tomáš ANO 2011 člen hodnotící komise a komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
Rosenkranz Petr Ing. TOP 09 člen hodnotící komise
Slánička Roman TOP 09 člen hodnotící komise
Svoboda Luděk ANO 2011 člen hodnotící komise
Strunzová Miroslava tajemnice pro hodnotící komisi pro zakázky malého rozsahu