Language

Informace o kontrolách podle ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb.

Obecní živnostenský úřad v rámci kontrolní činnosti provádí kontrolu plnění povinností stanovených živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy s přímou dozorovou činností. V roce 2015 zahájil 210 kontrol, z toho 47 v provozovnách podnikatelských subjektů. Při kontrolní činnosti zaměřené na konkrétní oblast byla vždy současně prováděna též živnostenská kontrola.

 

Kontroly dle zaměření:

Spotřební daň                                                  16

Cestovní kanceláře a agentury                           8

Bazary a zastavárny                                         3

Autobazary, autovraky, odpady                         50

 

Celkový počet kontrol 210 – z toho:

Fyzických osob                                             143

Právnických osob                                           49

Zahraničních osob                                          18

 

Celkový počet kontrol na provozovnách 47 z toho:

Fyzických osob                                              21

Právnických osob                                            25

Zahraničních osob                                            1

 

V rámci kontrolní činnosti bylo za porušení živnostenského zákona  uloženo celkem v blokovém řízení 23 pokut v celkové výši 13 500 Kč a ve správní řízení 3 pokuty v celkové výši 25 000 Kč. Porušení jiných právních přepisů byla celkem v 8 případech postoupena jiným správním orgánům –  3 případy na finanční úřad,  2 případy na okresní správu sociálního zabezpečení,  1 případ na dopravní úřad a 1 případ na Český telekomunikační úřad.

 

Za správní delikt neposkytnutí součinnosti při kontrole podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) byly uloženy pokuty v 50 případech v celkové výši 250 000 Kč.

 

V Bílině dne 07.03.2016

Zpracovala: Ing. Eva Brodská, vedoucí ObŽÚ