Language

Informace pro vyřizování stížností a podnětů

Informace pro vyřizování stížností, podnětů, oznámení a připomínek občanů
 
Stížnost je takové podání, které se přímo týká zájmů stěžovatele, tj. oznámení a podnět směřující ke krácení jeho práv, nesprávnému postupu a k jiným nedostatkům vzniklým z činnosti orgánů města Bíliny. Vyřizuje se dle Směrnice Městského úřadu Bílina č. 4/2010 o vyřizování stížností.
 
Ostatní stížnosti jsou chápány jako oznámení, či podnět  jimiž je sledován širší společenský prospěch.
Oznámení  se přijímají  v podatelně úřadu a předávají se  do kanceláře tajemníka, která vede evidenci.  Evidence obsahuje údaje o oznamovateli, obsah oznámení, datum přijetí, datum vyřízení a vyřizující odbor, případně příjmení  pracovníka. Tajemník městského úřadu projedná oznámení s příslušným vedoucím odboru. Vedoucí  odboru prověří oznámení  a do 30 dnů sdělí  oznamovateli výsledek, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.  Celý spis zůstává uložen u vedoucího odboru, který oznámení vyřizoval.

Komentáře

Dobrý den,
dnes jsem si chtěla vyzvednout nový řidičský průkaz, vystála jsem si před okýnkem 20 min, během kterých si paní úřednice s jednou zákaznicí vyměňovaly společenské fráze typu: "jaké je venku vedro, zda a kde byly na dovolené " atd. V 11.42hod mi bylo zděleno, že už nebudu obsloužena a mám přijít po polední přestávce.
Chtěla bych podotknout, že nejsem z Bíliny a už při podání žádosti jsem čekala min 45min.
Už se vůbec nedivím, že se všude píše, že se výměna řidičských průkazů nestihne do konce roku. Ale bohužel to není z nezájmu řidičů, ale z neochoty a negativního přístupu úřednic...
Myslím si, že jestli někoho jeho práce nebaví, tváří se otráveně, je nepříjemný a nesnaží se vyjít zákazníkům vstříc, tak by měl asi změnit povolání a nepracovat ve styku s lidmi.
S pozdravem velmi rozlícená řidička.
Prosím o předání stížnosti panu Jelínkovi a Horáčkovi.