Language
Kontrolní výbor
Jméno a příjmení Strana Funkce
Pastyřík Pavel MSc. MBA TOP 09 předseda kontrolního výboru
Brázda Lukáš Bc. KSČM člen kontrolního výboru
Glabazňová Lenka HNHRM členka kontrolního výboru
Brunclík Jindřich, Ing. TOP 09 člen kontrolního výboru
Horáček Josef Nezávislí pro Bílinu člen kontrolního výboru
Tallowitz Aleš Mgr. KSČM člen kontrolního výboru
Vyhnálek Michal Ing. ANO 2011 člen kontrolního výboru