Language

Odbor dotací a projektů

Odbor dotací a projektů

  1. dotační tituly a granty
  2. metodická pomoc řízeným složkám a organizacím Města
  3. návrhy realizačních strategií
  4. příprava a realizace projektů ze strukturálních fondů EU a z národních zdrojů
  5. komunitní plánování

Popis činnosti odboru:

  1. zajišťuje vedení agendy správy dotací nebo jinak účelově vázaných prostředků, dále kontroluje čerpání a užití dotací
  2. sleduje a eviduje dotační politiku EU, státu, kraje a ostatních institucí
  3. zajišťuje a koordinuje činnosti související s podáním žádostí o podpory a dotace, přijímání podpor a dotací, kontroluje plnění závazků vzniklých přijetím podpory, vyúčtováním a závěrečné vyhodnocení projektů
  4. vede agendu spojenou s udržitelností projektů včetně předkládání monitorovacích zpráv
  5. komplexně zajišťuje informace o veškerých formách a možnostech nabídky dotačních titulů k využití v činnosti města a předává základní informace k jejich následnému sledování a využívání pro vedení města a na jednotlivé odbory městského úřadu
Odbor dotací a projektů
Jméno a příjmení Funkce Telefon
Straková Renata, Ing. Vedoucí odboru 417810959
---------- Projektový a programový pracovník 417810864
Hosnedlová Lenka, Ing. Pracovník pro dotační tituly, granty a komunitní plánování 417810862
Název souboru