Language

Oprava fasády objektu ZUŠ Bílina

Město Bílina
Typ předmětu: 
stavební práce
Místo realizace: 
Mírové náměstí čp.21/16, Radniční ulice čp.20/1 v Bílině
Seznam uchazečů: 
Zveřejněno od : 
24.05.2017
Kontakt: 
Erich Mika, 417 810 966, mika@bilina.cz
Termín podání: 
07.06.2017
Limit rozsahu: 
veřejná zakázka malého rozsahu
Seznam subdodavatelů: 
Vybraný uchazeč: 
Vyloučení uchazeči: 
Odůvodnění VZ: 
DIČ: 
CZ 00266 230
Sídlo: 
Břežanská 50/4, 418 31 Bílina
Výše skutečné uhrazené ceny za plnění VZ: