Language

Pečovatelská služba

1. Co je to pečovatelská služba?

Služba sociální péče poskytovaná těžce zdravotně postiženým a starým občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat práce v domácnosti, nebo pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou či další osobní péči a tuto péči jim nemohou poskytovat rodinní příslušníci.

2. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Podáním žádosti o poskytnutí služby sociální péče (předtištěný formulář).

3. Kdo je oprávněn podat žádost o poskytnutí pečovatelské služby?

Občané s trvalým pobytem na území ČR a trvalým pobytem v Bílině.

4. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit?

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – péče o staré občany

Městský úřad Bílina, Břežánská 50/4, pracoviště Žižkovo nám. 58
   Telefon: 417810925 

Pečovatelská služba

Kancelář: Dům se soustředěnou pečovatelskou službou
   Bílina, Havířská 582/27
  Vedoucí PS: M. Kalivodová  Telefon: 417821009
  Úřední hodiny: Pondělí – pátek 7,00-8,00 a 13,00 – 15,00 hod.
  jinak po dohodě

5. Jaké doklady musíte mít s sebou?

Občanský průkaz.

6. Kolik stojí pečovatelská služba?

Příslušné úkony pečovatelské služby se poskytují za úhradu dle ceníku vydaného
  Radou Města Bíliny nebo je poskytována bezplatně.

Bezplatně se pečovatelská služba poskytuje:
  držitelům osvědčení:
- dle zákona č.255/46 Sb.- o příslušnících čs. armády v zahraničí a
o některých účastnících národního boje za osvobození
- dle zákona č. 87/1991 Sb.- o mimosoudních rehabilitacích

7. Pečovatelská služba Bílina 

Úhrady za poskytované služby platné od 01.07.2013

 

 

Základní činnosti (úkony)

 

Úhrada v Kč

1

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

100,-Kč/ hod.

 

2)

Běžné nákupy a pochůzky

 

100,-Kč/ úkon -terén

50,-Kč/ úkon DSPS

3)

Běžný úklid a údržba domácnosti

 

100,-Kč /hod.- terén

90,-Kč- DSPS

4)

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

(sezónní úklid po malování, mytí oken, úklid společných  prostor)

120,- Kč/ hod.

5)

Žehlení prádla

40,-Kč/kg

6)

Praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy

50,- Kč/ kg

7)

Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy

50,-Kč/kg

8)

Donáška oběda v DSPS

10,-Kč/ úkon 

9)

Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a  instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

100,-Kč/ hod.

 

10)

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

100,- Kč/ hod.

                          Fakultativní činnosti

Úhrada v Kč

11)

Komunikační činnosti (sepsání dopisu př. rodině, společenská činnost s pečovatelkou)

100,- Kč/ hod.

12)

Telefonický hovor

10,-/úkon

Výše úhrad je v souladu s § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Sazebník úhrad byl schválen RM dne 15.05.2013 pod č. j. 268/ 2013 s platností od 01.07.2013.

PřílohaVelikost
PDF icon pravidla_ps.pdf130.95 KB
PDF icon nova_pravidla_dsps-__byty_kveten_2012.pdf107.32 KB