Language

Politika kvality Městského úřadu Bílina

Vedení  Městského úřadu Bílina

Vedení úřadu vytvoří  podmínky a prostředky  pro úspěšné zavedení , trvalé fungování a zlepšování systému kvality městského úřadu.

Základní podmínkou  je  zajištění finančních zdrojů  a jejich účelné investování do rozvoje úřadu a jeho činností, tedy do zkvalitňování  lidských, ekonomických a technických zdrojů. Jejich optimálním využíváním  pak bude zabezpečena  spokojenost zákazníků/občanů.

V rámci zvyšování kvality  budou postupně zajišťovány podmínky a prostředky, kterými bude zajišťováno:

 • rozšiřování a zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců
 • modernizace technologického a technického zázemí s ohledem na jejich kvalitu
 • součinnost všech odborů MěÚ a kvalitní interní komunikace
 • motivace zaměstnanců k osobní zodpovědnosti za kvalitu odvedené práce
 • zajištění bezpečnosti práce a zdraví při práci

 

Veřejnost
(zákazník/občan, právnické osoby, obce ve správním obvodu města Bílina s rozšířenou působností)
 
Pilotním cílem je, aby  veřejnost byla kvalitně a profesionálně obsloužena. V praxi to znamená, že řešení požadavků a podnětů musí:
 • splňovat požadavky a očekávání veřejnosti
 • odpovídat obecně platným právním předpisům
 • vylučovat jakoukoliv možnost vnějšího ovlivnění

 

Zaměstnanci

Pro zajištění kvality vyžaduje vedení úřadu od zaměstnanců:

 • součinnost všech odborů MěÚ  a kvalitní interní komunikaci
 • osobní zodpovědnost za kvalitu odvedené práce
 • kontrolu vlastní činnosti
 • soustavné plnění pracovních povinností a dodržování pracovní kázně
 • kreativitu při zkvalitňování  a zdokonalování pracovních postupů
 • dodržování právních předpisů a pravidel bezpečnosti práce
 • nezakrývání a neutajování chyb, vad a neshod
 • aktivní přístup k rozšiřování a zvyšování kvalifikace
 • reprezentativní a korektní vystupování uvnitř i navenek úřadu