Language

Přehled platných ÚPD v ORP Bílina

Obec

Název ÚPD

Řešené území

Datum schválení, vydání// číslo usnesení ZO, ZM

Datum nabytí účinnosti ÚPD

Bílina

Územní plán

k.ú. Bílina, k.ú.  Bílina – Újezd, k.ú. Břešťany, k.ú. Břežánky, k.ú.  Chudeřice u bíliny, k.ú. Jenišův Újezd

25.06.2012//

ZM 112/2012

10.07.2012

Hrobčice

Územní plán sídelního útvaru (dále jen ÚP SÚ)

k.ú. Červený Újezd u Mukova, k.ú. Dřínek, k.ú. Hetov, k.ú. Hrobčice, k.ú. Chouč, k.ú. Kučlín, k.ú. Miřošovice, k.ú. Mrzlice, k.ú. Mukov, k.ú. Radovesice u Bíliny, k.ú. Razice, k.ú. Tvrdín

14.6.1999//

ZO 4/1999

29.06.1999

Změna č. 1 ÚP SÚ

k.ú. Červený Újezd u Mukova, k.ú. Dřínek, k.ú. Hetov, k.ú. Hrobčice, k.ú. Chouč, k.ú. Kučlín, k.ú. Miřošovice, k.ú. Mrzlice, k.ú. Mukov, k.ú. Radovesice u Bíliny, k.ú. Razice, k.ú. Tvrdín

31.05.2013//

ZO 45/2013

17.06.2013

Změna č. 2 ÚP SÚ

k.ú. Razice,  k.ú. Hrobčice

31.05.2013//

ZO 46/2013

17.06.2013

Měrunice

Územní plán

k.ú. Měrunice, k.ú. Žichov

19.06.2014//

ZO 286/2014

04.07.2014

Lukov

Územní plán obce (dále jen ÚPO)

k.ú. Lukov u Bíliny, k.ú. Štěpánov u Lukova

29.12.2006

14.01.2007

Změna č. 1 ÚPO

k.ú. Lukov u Bíliny, k.ú. Štěpánov u Lukova

13.12.2013//

ZO 20/2013

30.12.2013

Světec

Územní plán obce

k.ú. Chotějovice, k.ú. Chotovenka, k.ú. Pohradice, k.ú. Světec, k.ú. Štrbice

14.10.2002//

ZO 40/2002

31.10.2002

Změna č. 1 ÚPO

k.ú. Chotějovice, k.ú. Chotovenka, k.ú. Pohradice, k.ú. Světec, k.ú. Štrbice

06.10.2010//

ZO 24/2010

22.10.2010

Ohníč

Územní plán obce

k.ú. Křemýž, k.ú. Ohníč

21.12.2006//

ZO R7/2006

22.12.2006

Změna č. 1 ÚPO

k.ú. Křemýž, k.ú. Ohníč

16.06.2011//

ZO R49/2011

05.07.2011

Hostomice

Územní plán obce

k.ú. Hostomice nad Bílinou

18.12.2006//

ZM 34/2006-07

19.12.2006

Změna č. 1 ÚPO

k.ú. Hostomice nad Bílinou

25.09.2011//

ZM 65/2011

12.10.2011

Ledvice

Územní plán

k.ú. Ledvice

02.10.2014//

ZM 950/2014

17.10.2014

POUŽITÉ ZKRATKY:

ÚPD = územně plánovací dokumentace                     ÚPO = územní plán obce                                 ZM = zastupitelstvo města

ORP = obec s rozšířenou působností                            SÚ    = sídelní útvar

ÚP    = územní plán                                                          ZO    = zastupitelstvo obce