Language

Přehled rozpracovaných ÚPD v ORP Bílina

Obec

Název ÚPD

Řešené území

Datum schválení pořízení// číslo usnesení ZO, ZM

Poslední fáze zpracování ÚPD

Hostomice

Územní plán

k.ú. Hostomice nad Bílinou

20.12.2012//

ZO 81/2012

Projednání návrhu ÚP dle §50 SZ

Hrobčice

Územní plán

k.ú. Červený Újezd u Mukova, k.ú. Dřínek, k.ú. Hetov, k.ú. Hrobčice, k.ú. Chouč, k.ú. Kučlín, k.ú. Miřošovice, k.ú. Mrzlice, k.ú. Mukov, k.ú. Radovesice u Bíliny, k.ú. Razice, k.ú. Tvrdín

21.03.2013//

ZO 8/2013

Úprava návrhu pro veřejné projednání ÚP dle §52 SZ

Lukov

Územní plán

k.ú. Lukov u Bíliny, k.ú. Štěpánov u Lukova

19.12.2016

ZO 7/1/2016

Výběrové řízení na zpracovatele ÚP

Ohníč

Územní plán

k.ú. Ohníč, k.ú. Křemýž

24.09.2015

ZO 45/2015

Projednání návrhu Zadání  ÚP dle §47 SZ

Světec

Územní plán

k.ú. Chotějovice, k.ú. Chotovenka, k.ú. Pohradice, k.ú. Světec, k.ú. Štrbice

22.02.2012//

ZO 8/2012

Veřejné projednání ÚP dle §52 SZ

POUŽITÉ ZKRATKY:

ÚPD = územně plánovací dokumentace                                     ZM = zastupitelstvo města

ORP = obec s rozšířenou působností                                         ZO = zastupitelstvo obce

SZ = Stavební zákon (č. 183/2006 Sb.)

ÚP = územní plán