Language

Projekt „Konsolidace IT města Bílina“

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09362

 

Městský úřad Bílina získal investiční dotaci na projekt „Konsolidace IT města Bílina“. Projekt je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě.

Cíle projektu:

  • Zajistit formulářová řešení pro styk občana s úřadem včetně zajištění příslušných formulářů a jejich vystavení na webových stránkách města.
  • Zajistit kontrolovaný a řízený oběh dokumentů uvnitř úřadu.
  • Prezentovat poskytované služby prostřednictvím portálu občana a úředníka

V rámci projektu bude realizováno výběrové řízení na dodavatele software a komponent informačních systémů MěÚ Bílina včetně souvisejících služeb. Následně bude provedena detailní analýza jako podklad pro vytvoření detailní architektury systému a nakoupeno a dodáno potřebné softwarové a IS vybavení.

Na základě realizace projektu budou vytvořeny formulářové služby pro zjednodušení přístupu občanů ke službám MěÚ Bílina, elektronizovány vybrané vnitřní procesy a agendy MěÚ Bílina včetně vnitřního systému pro řízení dokumentů a elektronizován proces jednání Rady a Zastupitelstva města. V neposlední řadě bude provedena integrace aplikací MěÚ Bílina a jejich sjednocení do podoby portálu úředníka a portálu občana.

Projekt bude realizován do listopadu 2015.