Language

Projektová dokumentace (PD) Revitalizace objektu č.p. 555 pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO)

Město Bílina
Typ předmětu: 
služby
Místo realizace: 
Městský úřad Bílina
Seznam uchazečů: 
Zveřejněno od : 
30.06.2017
Kontakt: 
Erich Mika, 417 810 966, mika@bilina.cz
Termín podání: 
20.07.2017
Limit rozsahu: 
veřejná zakázka malého rozsahu
Seznam subdodavatelů: 
Vybraný uchazeč: 
Vyloučení uchazeči: 
Odůvodnění VZ: 
DIČ: 
CZ 00266 230
Sídlo: 
Břežanská 50/4, 418 31 Bílina
Výše skutečné uhrazené ceny za plnění VZ: