Language

Provádění zednických a obkladačských prací

Město Bílina
Typ předmětu: 
stavební práce
Místo realizace: 
V objetech ve vlastnictví města Bíliny
Seznam uchazečů: 
Zveřejněno od : 
01.12.2016
Kontakt: 
Jana Charvátová, tel. 417 810 974, charvatova@bilina.cz
Termín podání: 
13.12.2016
Limit rozsahu: 
veřejná zakázka malého rozsahu
Seznam subdodavatelů: 
Vybraný uchazeč: 
Vyloučení uchazeči: 
Odůvodnění VZ: 
DIČ: 
CZ 00266 230
Sídlo: 
Břežanská 50/4, 418 31 Bílina
Výše skutečné uhrazené ceny za plnění VZ: