Language

Rekonstrukce chodníku v ulici Jenišovská, Bílina

Město Bílina
Typ předmětu: 
stavební práce
Místo realizace: 
Ul.Jenišovská v Bílině - parcela č. 336/80
Seznam uchazečů: 
Zveřejněno od : 
07.06.2017
Kontakt: 
Ing. Jana Herzingerová, tel.417 810 866, herzingerova@bilina.cz
Termín podání: 
20.06.2017
Limit rozsahu: 
veřejná zakázka malého rozsahu
Seznam subdodavatelů: 
Vybraný uchazeč: 
Vyloučení uchazeči: 
Odůvodnění VZ: 
DIČ: 
CZ 00266 230
Sídlo: 
Břežanská 50/4, 418 31 Bílina
Výše skutečné uhrazené ceny za plnění VZ: