Language

Telefonní seznam

Pro volání z mobilních telefonů můžete využít telefonní čísla ve formátu: 727 605 a koncové trojčíslí pevné linky.

Vedení města

Příjmení a jméno Funkce Telefon E-mail
Bubeníček Oldřich Starosta města 417810803 bubenicek@bilina.cz
Horová Veronika, Mgr. 1. místostarostka města pro věci neinvestiční 417810814 horova@bilina.cz
Bařtipánová Zuzana, Mgr. 2. místostarostka města pro věci investiční 417810813 bartipanova@bilina.cz

Odbor dotací a projektů

Příjmení a jméno Funkce Telefon E-mail
Straková Renata, Ing. Vedoucí odboru 417810959 strakova@bilina.cz
---------- Projektový a programový pracovník 417810864 ---@bilina.cz
Hosnedlová Lenka, Ing. Pracovník pro dotační tituly, granty a komunitní plánování 417810862 hosnedlova@bilina.cz

Odbor interního auditu

Příjmení a jméno Funkce Telefon E-mail
----- Vedoucí odboru 417810962 -----@bilina.cz
Maciopová Jana Pracovník kontroly 417810963 maciopova@bilina.cz

Kancelář úřadu

Příjmení a jméno Funkce Telefon E-mail
Kvěch Ladislav, Ing. Tajemník městského úřadu 417810810 kvech@bilina.cz
Žofková Kateřina Asistentka I 417810801 zofkova@bilina.cz
Nodžáková Veronika, DiS. Asistentka II 417810802 nodzakova@bilina.cz
Bártová Yvona Krizové řízení, spisová služba 417810853 bartova@bilina.cz

Oddělení informatiky

Příjmení a jméno Funkce Telefon E-mail
Dvořák Miloslav Vedoucí oddělení 417810855 dvorak@bilina.cz
Materna Karel Správce sítě I 417810850 materna@bilina.cz
Dimmer Petr Správce sítě II 417810851 dimmer@bilina.cz

Odbor správní a vnitřních věcí

Příjmení a jméno Funkce Telefon E-mail
Krejčová Petra, Ing. Vedoucí odboru 417810840 krejcova@bilina.cz
Chmelíčková Renata Hospodářka 417810842 chmelickova@bilina.cz
Prchalová Petra, Dis. Personální 417810844 prchalova@bilina.cz
Ručkayová Jana Mzdy, pokladna 417810843 ruckayova@bilina.cz
Tučková Martina, Bc. Matrika 417810848 tuckova@bilina.cz
Vondráčková Petra Občanské průkazy, cestovní doklady I 417810857 vondrackova@bilina.cz
Fialová Martina Občanské průkazy, cestovní doklady II 417810858 fialova@bilina.cz
Líšková Michaela El. podatelna 417810800 liskova@bilina.cz
------- Informace 417810811 -----@bilina.cz
Myslíková Jiřina Evidence obyvatel, správní obv. 417810846 myslikova@bilina.cz
Záhořová Jindra Evid. obyvatel, ohlašovna 417810845 zahorova@bilina.cz

Finanční odbor

Příjmení a jméno Funkce Telefon E-mail
Zavázalová Michaela, Ing. Vedoucí odboru 417810820 zavazalova@bilina.cz
Bezuchová Anna Rozpočet 417810829 bezuchova@bilina.cz
Starková Petra Daně 417810823 starkova@bilina.cz
---- Místní poplatky I 417810827 ----@bilina.cz
Skalická Eva Místní poplatky II 417810957 skalicka@bilina.cz
Hyrmanová Jana, Bc. Místní poplatky III 417810825 hyrmanova@bilina.cz
Zdeňková Iveta Vymáhání pohledávek I 417810971 zdenkova@bilina.cz
Eimanová Blanka Vymáhání pohledávek II 417810973 eimanova@bilina.cz
Kronusová Kamila Vymáhání pohledávek III 417810816 kronusova@bilina.cz

Oddělení finanční účtárny

Příjmení a jméno Funkce Telefon E-mail
Wasylyszynová Jaroslava Vedoucí oddělení 417810830 wasylyszynova@bilina.cz
Ježková Veronika Účetní výdajů 417810832 jezkovav@bilina.cz
Brantová Alena Účetní příjmů 417810964 brantova@bilina.cz
Martínková Kateřina Operativní evidence majetku 417810826 martinkova@bilina.cz
Strnadová Petra Evidence majetku 417810822 strnadova@bilina.cz

Odbor školství, kultury a sportu

Příjmení a jméno Funkce Telefon E-mail
Myslíková Eva Referent pro školství, kulturu a sport 417810936 myslikovae@bilina.cz
Neubauerová Alena Rozpočet I 417810935 neubauerova@bilina.cz
Richterová Iveta Rozpočet II 417810934 richterova@bilina.cz
Böhmová Eva, Mgr. Vedoucí odboru 417810930 bohmova@bilina.cz

Odbor nemovitostí a investic

Příjmení a jméno Funkce Telefon E-mail
Bureš Jaroslav, Ing. MBA Vedoucí odboru 417810860 bures@bilina.cz
Sáblová Dana Bytová agenda, byty, právní 417810970 sablova@bilina.cz
Strunzová Miroslava Výběrová řízení 417810863 strunzova@bilina.cz
Herzingerová Jana, Ing. Technik investic II 417810866 herzingerova@bilina.cz
Bečvařík Radek Technik investic III 417810965 becvarik@bilina.cz
Mika Erich Provozní pracovník investic 417810966 mika@bilina.cz
Chýlová Soňa Asistentka úseku majetkoprávního 417810888 chylova@bilina.cz
Kebrtová Vladimíra, Ing. Majetkoprávní 417810887 kebrtova@bilina.cz
Matějovská Jana Rozpočtář 417810967 matejovska@bilina.cz
Charvátová Jana Pasport, přejímky, závady, nebyty 417810974 charvatova@bilina.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Příjmení a jméno Funkce Telefon E-mail
Zábojníková Iva, Mgr. Vedoucí odboru 417810910 zabojnikova@bilina.cz
Procházková Alena, DiS. Bc. Referent sociálních služeb a zdravotnictví 417810925 prochazkova@bilina.cz
Štěpánková Michaela, Bc. Sociální pracovník - NRP - dohody o výkonu pěstounské péče I 417810953 stepankova@bilina.cz
Sokolová Miroslava, Ing. NRP – dohody o výkonu pěstounské péče II 417810913 sokolova@bilina.cz
Hyklová Jindřiška, DiS. Sociální pracovník – NRP II 417810938 hyklova@bilina.cz
Martina Kofroňová Bc., DiS. Sociální pracovník – terén I 417810923 kofronova@bilina.cz
Handlíková Jana, DiS. Sociální pracovník – terén II 417810924 handlikova@bilina.cz
Herianová Jaroslava, DiS. Sociální pracovník – NRP I 417810914 herianova@bilina.cz
Lecková Monika, Bc., DiS. Sociální pracovník – terén III 417810912 leckova@bilina.cz
Obracaníková Hana, Mgr. Bc. Kurátor pro děti a mládež I 417810921 obracanikova@bilina.cz
Kamešová Adéla, Bc. Kurátor pro děti a mládež II 417810928 kamesova@bilina.cz

Oddělení sociální péče

Příjmení a jméno Funkce Telefon E-mail
Kodadová Věra, DiS. Bc. Vedoucí oddělení sociální péče 417810937 kodadova@bilina.cz
Strýčková Soňa, DiS. Sociální pracovník pro cílové skupiny I 417810917 stryckova@bilina.cz
----- Sociální pracovník pro cílové skupiny II -----@bilina.cz
Čermáková Irena, DiS. Sociální pracovník pro cílové skupiny III 417810929 cermakova@bilina.cz
Jingerová Iveta, Dis. Sociální pracovník pro cílové skupiny IV 417810926 jingerova@bilina.cz
Muraňská Lucie, DiS. Terénní pracovník 417810954 muranska@bilina.cz

Odbor dopravy

Příjmení a jméno Funkce Telefon E-mail
Jedlička Oldřich, Bc., DiS. Vedoucí odboru 417810890 jedlickao@bilina.cz
Obracaník Karel, Mgr. Zkušební komisař 417810895 obracanik@bilina.cz
Ryjáček Pavel, Mgr. Zkušební komisař II 417810878 ryjacek@bilina.cz
Jungmannová Ivana Správní činnosti I 417810899 jungmannova@bilina.cz
------------ Správní činnosti II 417810898 ---@bilina.cz
Čondlová Miroslava Správní činnosti III 417810834 condlova@bilina.cz
Fejesová Veronika, Bc. Správní činnosti IV 417810836 fejesova@bilina.cz
Danyi Lucie, Bc. Doprava a silniční hospodářství I 417810892 sovoval@bilina.cz
Spáčil Radek, Bc. Dopravní technik 417810893 spacil@bilina.cz
Kraushúberová Edita Přestupky 417810854 kraushuberova@bilina.cz
Pelichovská Miroslava Přestupky II 417810889 pelichovska@bilina.cz
Nebeská Taťana Řidičské průkazy 417810896 nebeska@bilina.cz
Capoušková Jaroslava Evidence motorových vozidel 417810897 capouskova@bilina.cz

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Příjmení a jméno Funkce Telefon E-mail
Lukeš Oldřich, Ing. Vedoucí odboru 417810880 lukes@bilina.cz
Pevná Alice, Ing. Územní plánování 417810879 pevna@bilina.cz
Beránková Markéta, Mgr. Stavební, právní I, památková péče 417810882 berankova@bilina.cz
Kulhánek Josef Stavební, právní II 417810886 kulhanek@bilina.cz
Popovičová Jitka, Bc. Stavební, právní III 417810883 popovicova@bilina.cz
Chalupná Jana Stavební, právní IV 417810885 chalupna@bilina.cz

Oddělení životního prostředí

Příjmení a jméno Funkce Telefon E-mail
Volfová Helena, Ing. Vedoucí oddělení 417810875 volfova@bilina.cz
Novotná Dana Odpadové hospodářství, ZPF, rostlinolékařská péče 417810873 novotna@bilina.cz
Drábková Dagmar Ovzduší, veterinární péče a vodní hospodářství 417810874 drabkova@bilina.cz
Vaník Jiří Vodní hospodářství a myslivost 417810872 vanik@bilina.cz

Obecní živnostenský úřad

Příjmení a jméno Funkce Telefon E-mail
Brodská Eva, Ing. Vedoucí úřadu 417810940 brodska@bilina.cz
Haišová Lenka, DiS. Pracovník registrace I 417810942 haisova@bilina.cz
Sentenský Bohumil, Bc. Pracovník kontroly I 417810943 sentensky@bilina.cz
---- Pracovník kontroly II 417810944 ----@bilina.cz

Organizační složky

Příjmení a jméno Funkce Telefon E-mail
Svobodová Dana, Bc. Vedoucí městské knihovny 606 060 895 vedouci@knihovnabilina.cz
Tuháčková Martina Vedoucí KC Bílina 417823081 vedouci@kcbilina.cz
Šámal Jiří Vedoucí bytového domu 723 930 237
Kalivodová Markéta, Bc. Vedoucí pečovatelské služby 723 823 161 pecovatelky.bilina@seznam.cz
Laiblová Lada Vedoucí IC Bílina 417810985 vedouci@icbilina.cz