Language

Územně plánovací dokumentace Bílina

ÚZEMNÍ PLÁN BÍLINA

Zastupitelstvo města Bílina vydalo opatřením obecné povahy dne 25.06.2012 Územní plán Bílina, který nabyl účinnosti dne 10.07.2012. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování - Městský úřad Bílina, stavební úřad, Břežánská 50/4, 415 01  Bílina.   Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na Městském úřadě Bílina, SÚ – úřad územního plánování a Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. 
 
V digitální formě je tato územně plánovací dokumentace k nahlédnutí na:  
 

 

ÚZEMNÍ STUDIE MĚSTA BÍLINA

Městský úřad Bílina, OSÚŽP – Úřad územního plánování pořídil pro Město Bílina v souladu s Územním plánem Bílina:

ÚZEMNÍ STUDII pro lokalitu POD CHLUMEM

DOKUMENTACE je v TIŠTĚNÉ PODOBĚ k nahlédnutí na  Městském úřadě Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí – Úřad územního plánování, Břežanská 50/4 od pondělí do pátku dle rozpisu pracovní doby Městského úřadu Bílina.

V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ pak zde