Language

Územně plánovací dokumentace Hostomice

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYS HOSTOMICE V UPLYNULÉM OBDOBÍ

Zpráva o uplatňování územního plánu městys Hostomice byla schválena Zastupitelstvem městys Hostomice usnesením ZM č. 69/2015 dne 21.12.20105

Text schválené Zprávy o uplatňování ÚP městys Hostomice - ZDE -.

 

NOVÝ – ÚZEMNÍ PLÁN HOSTOMICE

Zastupitelstvo městyse Hostomice  rozhodlo o  pořízení Územního plánu městyse Hostomice.  Pořizovatelem je Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí - úřad územního plánování.

Dne 20.06.2016 Zastupitelstvo městyse Hostomice schválilo usnesením č. 97/2016 zadání územního plánu.

V současnosti se pořízení nového Územního plánu Hostomice nachází ve fázi zpracování návrhu pro společné projednání územního plánu dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOSTOMICE

Územní plán obce Hostomice byl schválen zastupitelstvem obce dne 18.12.2006 a nabyl účinnosti dne 19.12.2006.

Tato územně plánovací dokumentace je k nahlédnutí na úřadě Městys Hostomice, na Městském úřadě Bílina, stavební úřad – úřad územního plánování a na odboru ÚP a SÚ Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOSTOMICE

Změna č. 1 Územního plánu obce Hostomice byla vydána zastupitelstvem obce dne 26.09.2011 a nabyl účinnosti dne 12.10.2011. 

Tato územně plánovací dokumentace je k nahlédnutí na úřadě Městys Hostomice, na Městském úřadě Bílina, stavební úřad – úřad územního plánování a na odboru ÚP a SÚ Krajského úřadu Ústeckého kraje.