Language

Vedení města

Starosta:

 1. stojí v čele úřadu,
 2. zastupuje město navenek, přičemž právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva popřípadě rady, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení,
 3. jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka a určuje mu plat,
 4. řídí odbor interního auditu, zajišťuje jeho funkční nezávislost a organizační oddělení od řídících a výkonných struktur úřadu,
 5. podává radě návrh na jmenování a odvolání vedoucího odboru interního auditu,
 6. stanoví vedoucímu odboru interního auditu pracovní náplň s vymezením okruhu činností, povinností a odpovědnosti,
 7. plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele vůči uvolněným členům zastupitelstva města a tajemníkovi podle zvláštních právních předpisů,
 8. je povinen v rámci své odpovědnosti udržovat vnitřní kontrolní systém úřadu,
 9. plní další úkoly vyplývající ze zákona a dalších zvláštních zákonů,
 10. odpovídá zastupitelstvu za výkon své funkce.
 11. řídí Městskou policii Bílina

 

1. Místostarostka

 1. zastupuje starostu města v době jeho nepřítomnosti (pracovní neschopnost, dovolená, služební cesta, apod.)
 2. metodicky řídí věci neinvestiční a je zástupcem v orgánech Hospodářské a sociální rady Teplicka, Euroregionu Krušnohoří, Severočeského sdružení obcí a Sdružení lázeňských míst
 3. plní úkoly uložené jí zastupitelstvem a radou
 4. odpovídá zastupitelstvu za výkon své funkce
 5. působnost:
  - oblast sociálních věcí a zdravotnictví
  - oblast školství, kultury a sportu
  - Kulturní centrum Kaskáda
  - odbor živnostenského úřadu

 

2. Místostarostka

 1. zastupuje starostu města a 1.místostarostku v době její nepřítomnosti (pracovní neschopnost, dovolená, služební cesta, apod.)
 2. metodicky řídí věci investiční a je zástupcem ve všech orgánech Svazu měst a obcí České republiky, Euroregionu Labe, Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje a MAS SERVISO, o.p.s.
 3. plní úkoly uložené jí zastupitelstvem a radou
 4. odpovídá zastupitelstvu za výkon své funkce
 5. působnost:
  - finanční odbor
  - odbor životního prostředí
  - stavební úřad
  - odbor nemovitostí a investic
  - odbor dopravy
Jméno a příjmení Strana Funkce Telefon
Bařtipánová Zuzana, Mgr. ANO 2011 2. místostarostka města pro věci investiční 417810813
Horová Veronika, Mgr. HNHRM 1. místostarostka města pro věci neinvestiční 417810814
Bubeníček Oldřich KSČM Starosta města 417810803
Název souboru