Language

Veřejné zakázky

Název veřejné zakázky Termín podání Limit rozsahu Typ
Rekonstrukce ulice Zámecká a Komenského 23.08.2017 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Název veřejné zakázky Termín podání Limit rozsahu Typ
Provádění plynoinstalačních prací včetně revizí... 13.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění vodoinstalačních prací 13.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění zámečnických a sklenářských prací 13.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění topenářských prací 13.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění truhlářských prací 13.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění čištění, prohlídky a opravy kanalizace 13.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění elektroinstalačních prací včetně revizí... 13.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění klempříských a pokrývačských prací 13.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Vytvoření strategie pro odkup obchodních... 15.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Oprava a retoping atletické dráhy ZŠ Za Chlumem,... 23.11.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Vybudování volnočasové plochy v Bílině na Kyselce 23.11.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka 23.11.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Změna užívání části objektu - Kadeřnictví -... 25.11.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Zajištění podkladů pro odkup obchodních... 17.10.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
DsPS Havířská 582/27 a 583/28, Sanace vlhkosti... 21.09.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Projektová dokumentace (PD) Napojení komunikace... 29.08.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
GO elektroinstalace ZŠ Lidická, III. etapa - 3. NP 09.05.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Projektová dokumentace (PD) Celková rekonstrukce... 31.03.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Projektová dokumentace (PD) Revitalizace objektů... 14.03.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Název veřejné zakázky Termín podání Limit rozsahu Typ
Odstranění a následná výměna zastávek MHD 09.08.2017 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Vybudování parkovacích stání pro osobní vozidla v... 09.08.2017 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Revitalizace vstupního vestibulu objektu... 08.08.2017 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Nákup dvou užitkových vozidel 03.08.2017 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Projektová dokumentace (PD) Revitalizace objektu... 20.07.2017 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Rekonstrukce výstavní síně Kulturního centra... 20.07.2017 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Rekonstrukce chodníku v ulici Jenišovská, Bílina 20.06.2017 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Výstavba vstupního objektu (pokladna) areálu... 07.06.2017 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Oprava fasády objektu ZUŠ Bílina 07.06.2017 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Vybudování sídla Rychlé záchanné služby Ústeckého... 05.06.2017 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
MŠ Bílina, Za Chlumem 818 - úprava sociálního... 30.05.2017 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Rekonstrukce chodníku v parku u Husitské bašty 30.05.2017 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Generální oprava kanalizace a sociálního zařízení... 30.05.2017 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Generální oprava rozvodů vytápění a výměna... 15.05.2017 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Sanace vlhkosti spodní stavby objektu SO 101,... 24.04.2017 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Zpracování projektové dokumentace k akci... 13.04.2017 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Dodávka a instalace plynového etážového topení do... 10.04.2017 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Projektová dokumentace (PD) Rekonstrukce ordinací... 29.03.2017 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Projektová dokumentace (PD) Revitalizace plavecké... 07.03.2017 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Projektová dokumentace (PD) Snížení energetické... 07.03.2017 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Nové toalety 2.NP č.p. 50/4 ul. Břežánská -... 01.03.2017 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Parkovací plochy v ulici Litoměřická 01.03.2017 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Sanace vlhkosti spodní stavby objektu SO 101,... 14.02.2017 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Rekonstrukce a sloučení 2 bytových jednotek -... 23.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Vytvoření strategie pro odkup obchodních... 15.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění čištění, prohlídky a opravy kanalizace 13.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění zámečnických a sklenářských prací 13.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění klempříských a pokrývačských prací 13.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění malířských a lakýrnických prací 13.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění truhlářských prací 13.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění zednických a obkladačských prací 13.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění vodoinstalačních prací 13.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění elektroinstalačních prací včetně revizí... 13.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění topenářských prací 13.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění plynoinstalačních prací včetně revizí... 13.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Vybudování volnočasové plochy v Bílině na Kyselce 12.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Změna užívání části objektu - Kadeřnictví -... 12.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Projektová dokumentace (PD) Rekonstrukce... 12.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Oprava a retoping atletické dráhy ZŠ Za Chlumem,... 12.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka 12.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Oprava příjezdové cesty a nájezdů - garážové... 12.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Oprava pěších komunikací dvou lokalit-ulice... 02.12.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Změna užívání části objektu - Kadeřnictví -... 25.11.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Vybudování volnočasové plochy v Bílině na Kyselce 23.11.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka 23.11.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Oprava a retoping atletické dráhy ZŠ Za Chlumem,... 23.11.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Zajištění podkladů pro odkup obchodních... 17.10.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Projektová dokumentace (PD) Napojení komunikace... 26.09.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
DsPS Havířská 582/27 a 583/28, Sanace vlhkosti... 21.09.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Projektová dokumentace (PD) Revitalizace objektu... 21.09.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Projektová dokumentace (PD) Odborné učebny a... 05.09.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Projektová dokumentace (PD) Napojení komunikace... 29.08.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Projektová dokumentace (PD) Revitalizace Mírového... 24.08.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Přípravné stavební práce pro montáž nafukovací... 23.08.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Multifunkční venkovní plochy v MŠ Aléská, Bílina 02.08.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Dodávka a instalace záložního zdroje pro... 02.08.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Projektová dokumentace (PD) Přístavba... 07.07.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
GO elektroinstalace ZŠ Lidická, III. etapa - 3. NP 15.06.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Rekonstrukce kuchyňského zařízení a přilehlých... 15.06.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Projektová dokumentace (PD) Revitalizace objektů... 10.05.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Změna užívání části objektu - Kadeřnictví -... 09.05.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
GO elektroinstalace ZŠ Lidická, III. etapa - 3. NP 09.05.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Dodávka a montáž sezónní přetlakové haly na dva... 04.05.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Revitalizace kuchyňského zařízení v MŠ Čapkova,... 12.04.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Projektová dokumentace (PD) Celková rekonstrukce... 31.03.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Regeneace Městské památkové zóny, Obchodní dům (... 23.03.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Projektová dokumentace (PD) Revitalizace objektů... 14.03.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Projektová dokumentace - Návrh sanačních opatření... 09.03.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Projektová dokumentace (PD) Návrh opatření ke... 02.03.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Zpracování územní studie "Teplické Předměstí... 15.01.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Zpracování územní studie "Pod Chlumem" 15.01.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Projektová dokumentace (PD) Návrh opatření ke... 11.01.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Projektová dokumentace (PD) Regenerace Městské... 11.01.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Projektová dokumentace (PD) Mostek v areálu lázní... 11.01.2016 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění plynoinstalačních prací včetně revizí... 16.11.2015 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění vodoinstalačních prací 16.11.2015 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění topenářských prací 16.11.2015 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Oprava havarijního stavu pěší komunikace/chodníku... 16.11.2015 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Oprava pěší komunikace/chodníku v lokalitě Za... 16.11.2015 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění elektroinstalačních prací včetně revizí... 16.11.2015 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění elektroinstalačních prací včetně revizí... 16.11.2015 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Oprava havarijního stavu pěší a pojezdové... 16.11.2015 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Poskytování služeb pojišťovacího makléře pro... 19.10.2015 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Oprava bytových jednotek v objektech: Havířská... 29.09.2015 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Správa a údržba svislého dopravního značení na... 18.09.2015 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Správa a údržba vodorovného dopravního značení na... 18.09.2015 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Rekonstrukce vzduchotechniky malé tělocvičny v ZŠ... 03.08.2015 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Oprava podlahy malé tělocvičny v ZŠ Aléská 270,... 03.08.2015 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Operativní leasing automobilů 13.07.2015 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka 19.12.2014 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Pořízení 1 ks rotátoru pro uložení agendy... 14.11.2014 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Oprava výtahu v městském bytovém domě Tyršova 320... 25.08.2014 veřejná zakázky malého rozsahu Veřejné zakázky
Výměna podlahy pouze velké tělocvičny v ZŠ Aléská... 25.08.2014 Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Odvětrání pouze velké tělocvičny ZŠ Aléská 270 v... 25.08.2014 Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Odvětrání velké tělocvičny ZŠ Aléská 270 Bílina 18.07.2014 Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Výměna podlahy velké tělocvičny ZŠ Aléská 270... 18.07.2014 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Odstranění havarijního stavu hotelu U Lva v Bílině 17.07.2014 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Zemní práce prováděné při realizaci oprav... 09.06.2014 Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Generální oprava hlavního výtahu v Hornické... 02.06.2014 Veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Výstavba chodníku pro pěší v Hornické nemocnici s... 30.05.2014 Veřejné zakázky