Language

Veřejné zakázky

Název veřejné zakázky Termín podání Limit rozsahu Typ
Pořízení 1 ks rotátoru pro uložení agendy... 31.03.2014 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Správa a údržba vodorovného dopravního značení na... 10.03.2014 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Správa a údržba svislého dopravního značení na... 24.02.2014 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Projekt ordinací všeobecných praktických lékařů I... 24.02.2014 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Oprava umělého povrchu LA Kyselka 24.02.2014 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka 18.11.2013 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Parkoviště u HNsP v Bílině 29.10.2013 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Hřbitov Bílina - obnova zeleně 03.09.2013 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Přístavba osobního výtahu k radnici v Bílině 12.08.2013 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Radnice - úprava otopné soustavy 10.06.2013 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Osobní automobil 29.04.2013 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
ZŠ Lidická - sanace tělocvičny 23.04.2013 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Oprava hudebního altánu v areálu Lázní Kyselka 23.04.2013 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Diskové pole - síťové úložiště 19.04.2013 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Správa a údržba svislého dopravního značení na... 21.03.2013 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Správa a údržba vodorovného dopravního značení na... 21.03.2013 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Přístavba výtahu k Hornické nemocnici s... 15.02.2013 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Venkovní rampa a stavební úpravy přístupu u LDN A 15.02.2013 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Ostraha majetku v areálu Lázně Kyselka 14.11.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Umístění psů a koček odchycených na území města... 14.11.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění topenářských prací dle pokynů 14.11.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění zednických a obkladačských prací dle... 14.11.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění truhlářských prací dle pokynů 14.11.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění čištění, prohlídky a opravy kanalizce... 14.11.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění plynoinstalačních prací včetně revizí... 14.11.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění elektroinstalačních prací a revizí... 14.11.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění klempířských a pokrývačských prací dle... 14.11.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění vodoinstalačních prací vč. oprav... 14.11.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění malířských a lakýrnických prací dle... 14.11.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Generální oprava veřejného osvětlení - lokalita... 23.04.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Oprava silnice k letnímu kinu v Bílině na Kyselce 10.04.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Oprava silnice ulice Wolkerova 10.04.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Oprava a údržba objektu Minigolfu - I. etapa -... 10.04.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Sanitární kontejner - 2 ks 10.04.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Obnovení fasádního pláště objektu č.p. 73 -... 26.03.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
ZŠ Aléská - výměna dlažby mezi pavilony 26.03.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Oprava a úprava hygienického zázemí, Komenského... 26.03.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Oprava veřejného osvětlení v areálu HNsP - Bílina 26.03.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Oprava chodníku ul. Alšova - pravá strana 15.03.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Zpracování rozboru udržitelného rozvoje území... 12.03.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Tři osobní užitkové automobily 12.03.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Lávka k hřišti s umělým povrchem 12.03.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Asistent pro terénní kontakt na rok 2012 13.02.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Užitkový vůz dodávkového typu 06.02.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Osobní automobil 06.02.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Správa a údržba vodorovného dopravního značení na... 06.02.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Správa a údržba svislého dopravního značení na... 06.02.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění malířských a lakýrnických prací 26.01.2012 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Zpracování projektové dokumentace vč. výstavní... 15.12.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Zpracování projektové dokumentace vč. výstavní... 15.12.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Dodávka užitkového vozidla 21.11.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 15.11.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění čištění, prohlídky a opravy kanalizce... 07.11.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění malířských a lakýrnických prací dle... 07.11.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění elektroinstalačních prací a revizí... 07.11.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění klempířských a pokrývačských prací dle... 07.11.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění plynoinstalačních prací včetně revizí... 07.11.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Povádění podlahářských prací dle pokynů 07.11.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění topenářských prací dle pokynů 07.11.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění truhlářských prací dle pokynů 07.11.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění kominických prací včetně pravidelných... 07.11.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění zednických a obkladačských prací dle... 07.11.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění vodoinstalačních prací vč. oprav... 07.11.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Výměna oken v ul. Seifertova č.p. 105 - Bílina 07.11.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Zpracování PD pro stavební povolení na kompletní... 11.10.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Dodání VoIP telefonní ústředny včetně telefonních... 10.10.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Umístění psů a koček odchycených na území města... 03.10.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Komunikace pro pěší Za Chlumem (ke garážím... 03.10.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Parkoviště osobních aut na p.p.č. 380/55 v ulici... 03.10.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Parkoviště POŠTA, Bílina 03.10.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Parkoviště Za Chlumem za bl. 1, naproti ZŠ 03.10.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Parkoviště osobních aut na p.p.č. 1727/25 v ulici... 03.10.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Přechod Bezovka, Bílina 03.10.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Oprava opěrných zdí - ZŠ Lidická, Bílina 03.10.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Oprava ulice kpt.Jaroše v k.ú. Bílina 03.10.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Zpracování tří územních studií pro rozvojové... 19.09.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Zajištění veřejné městské hromadné dopravní... 13.09.2011 nadlimitní veřejná zakázka Veřejné zakázky
Hřbitov Bílina - oprava zdi 21.07.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Zastřešení parkovacího stání a poliklinice na p.č... 04.07.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Ostraha majetku ve vybraných objektech a areálech 20.06.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Zastávka autobusů u polikliniky v Bílině 30.05.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Oprava ulice Síbova v k.ú. Bílina 09.05.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Doplňující informace k výběrovému řízení -... 02.05.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Zpracování PD pro SP na rekonstrukci stávajícího... 02.05.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Oprava chodníku SUNN, ulice kpt.Jaroše, Bílina 08.04.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Oprava chodníku, ulice Zahradní, Bílina 08.04.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Zpevnění cest u garáží - Bílina 31.03.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Sanace letního amfiteátru - Bílina, Kyselka 31.03.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Oprava střechy objektu KC Kaskáda - Bílina 31.03.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Projekční práce - kompletní zateplení objektů... 31.03.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Autobusová doprava - zájezdy v roce 2011 07.03.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Výměna oken v DDM - Bílina 07.03.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Statické zajištění obřadní síně - hřbitov 21.02.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Oprava fasády - Mírové náměstí č.p.87 21.02.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Provádění oprav bytových jednotek v DPS v roce... 21.02.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Správa a údržba vodorovného dopravního značení na... 14.02.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky
Správa a údržba svislého dopravního značení na... 14.02.2011 veřejná zakázka malého rozsahu Veřejné zakázky