Language

Vize Městského úřadu Bílina

Chceme být profesionální a efektivní úřad otevřený potřebám obyvatel města a svých zaměstnanců, který na základě tvořivosti, spolupráce a partnerství  trvale usiluje o efektivní zlepšování svých služeb za účelem zvýšení kvality života ve městě a zároveň vytváří příjemné prostředí pro rozvoj  podnikání.