Language

Vybudování sídla Rychlé záchanné služby Ústeckého kraje v objektu mateřské školy Švabinského

Město Bílina
Místo realizace: 
Objekt MŠ Švabinského v Bílině
Typ předmětu: 
stavební práce
Zveřejněno od : 
17.05.2017
Kontakt: 
Ing. Jana Herzingerová, tel.417 810 866, herzingerova@bilina.cz
Termín podání: 
05.06.2017
Limit rozsahu: 
veřejná zakázka malého rozsahu
DIČ: 
CZ 00266 230
Sídlo: 
Břežanská 50/4, 418 31 Bílina