Language

Vybudování volnočasové plochy v Bílině na Kyselce

Město Bílina
Místo realizace: 
parcela p.p.č. 1896/1, k.ú. Bílina
Typ předmětu: 
stavební práce
Zveřejněno od : 
10.11.2016
Kontakt: 
Ing. Jana Herzingerová, tel.417 810 866, herzingerova@bilina.cz
Termín podání: 
23.11.2016
Limit rozsahu: 
veřejná zakázka malého rozsahu
DIČ: 
CZ 00266 230
Sídlo: 
Břežanská 50/4, 418 31 Bílina