Language

Vybudování volnočasové plochy v Bílině na Kyselce

Město Bílina
Typ předmětu: 
stavební práce
Místo realizace: 
parcela p.p.č. 1896/1, k.ú. Bílina
Seznam uchazečů: 

Hřiště hrou s.r.o., Sobotecká 810, 511 01 Turnov
DT Hnilica s.r.o., Maxičky 39, 405 02 Děčín
Kudrna Roman, Marwyn, Obvodová 5/746, 400 07 Ústí nad Labem
HAVI s.r.o., Novosedlická 2888, 415 01 Teplice

Zveřejněno od : 
30.11.2016
Kontakt: 
Ing. Jana Herzingerová, tel.417 810 866, herzingerova@bilina.cz
Termín podání: 
12.12.2016
Limit rozsahu: 
veřejná zakázka malého rozsahu
Vybraný uchazeč: 

HAVI s.r.o., Novosedlická 2888, 415 01 Teplice

DIČ: 
CZ 00266 230
Sídlo: 
Břežanská 50/4, 418 31 Bílina