Language

Výkon technického dozoru stavebníka pro akci "Přístavba a rekonstrukce Zelelné haly v Bílině"

Město Bílina
Typ předmětu: 
Služba
Místo realizace: 
Bílina, Žižkovo údolí
Zadávací dokumentace: 
Dodatečné informace: 
Zveřejněno od : 
29.04.2014
Kontakt: 
pavel@bilina.cz
Termín podání: 
09.05.2014
Limit rozsahu: 
veřejné zákázka malého rozsahu
Výzva: 
DIČ: 
CZ 00266 230
Sídlo: 
Břežanská 50/4, 418 31 Bílina