Language

Výroční zpráva za rok 2006

Městský úřad Bílina

Výroční zpráva MěÚ za rok 2006 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje MěÚ Bílina výroční zprávu za rok 2006 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona:

  •  počet podaných žádostí o informace:          6    
  •  počet podaných rozkladů proti rozhodnutí: 0
  •  počet rozsudků soudu:                                0
  •  žádné řízení o sankcích za nedodržování citovaného zákona nebylo vedeno
  •  uvedenou žádost obdržel MěÚ elektronickou poštou. Telefonické dotazy nejsou evidována

 

Témata ostatních nejčastějších dotazů v roce 2006

  • nové  občanské průkazy a cestovní doklady
  • přestupky
  • statistiky, kontakty
  • kompetence MěÚ s rozšířenou působností
  • poskytování osobních údajů občana a jejich využití

 

Kromě poskytování informací v režimu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, klade MěÚ důraz na zveřejňování informací o činnosti prostřednictvím svých internetových stránek na adrese: www.bilina.cz, zveřejněním ve vývěsních skříních v Bílině, dalšími informacemi v Bílinském zpravodaji a ostatním tisku.

 

V Bílině   21.2.2007    

   

                                                                         Ing.  Ladislav Kvěch

                                                                         tajemník MěÚ Bílina