Language

Výroční zpráva za rok 2007

Městský úřad Bílina

Výroční zpráva MěÚ za rok 2007 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje MěÚ Bílina výroční zprávu za rok 2007 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona:  

 • počet podaných žádostí o informace:                      0
 • počet podaných rozkladů proti rozhodnutí:               0
 • počet rozsudků soudu:                                          0
 • žádné řízení o sankcích za nedodržování citovaného zákona nebylo vedeno
 • telefonické dotazy nejsou evidovány

 

Témata ostatních nejčastějších dotazů v roce 2007

 • nové občanské průkazy a cestovní doklady
 • přestupky
 • statistiky, kontakty
 • kompetence MěÚ s rozšířenou působností
 • poskytování osobních údajů občana a jejich využití
 • czechpoint

 

Kromě poskytování informací v režimu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, klade MěÚ důraz na zveřejňování informací o činnosti prostřednictvím svých internetových stránek na adrese: www.bilina,cz.

Zveřejněním ve vývěsních skříních v Bílině, dalšími informacemi v Bílinském zpravodaji a ostatním tisku.

 

V Bílině dne 18. února 2008

 

                                                                      Ing. Ladislav Kvěch

                                                                      Tajemník MěÚ Bílina