Language

Výroční zpráva za rok 2013

V návaznosti na schválení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon"), musí každý povinný subjekt následující rok zveřejnit výroční zprávu za rok předcházející. Výroční zpráva je Radě města Bíliny předkládána od roku 2005.

 

         Počet písemných žádostí o informace podaných celkem: 16

 

 • Počet písemných žádostí o informace vyřízených: 16  
  • odkazem na zveřejněnou informaci: 0
  • poskytnutím informace: 16
  • rozhodnutím o odmítnutí žádosti: 0
  • odložením žádosti: 0
  • dosud v řízení: 0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných stížností podle § 16a: 1
 • Způsob vyřízení stížností:
 • vyhovění žádosti poskytnutím informace: 1
 • předložením nadřízenému orgánu: 0

 

Zpracovala: Veronika Nodžáková, DiS., kancelář tajemníka