Language

Výroční zpráva za rok 2014

V návaznosti na schválení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon"), musí každý povinný subjekt následující rok zveřejnit výroční zprávu za rok předcházející. Výroční zpráva je Radě města Bíliny předkládána od roku 2005.

 

 

·         Počet písemných žádostí o informace podaných celkem: 37

 

 • Počet písemných žádostí o informace vyřízených:   
  • odkazem na zveřejněnou informaci: 0
  • poskytnutím informace: 33
  • rozhodnutím o odmítnutí žádosti: 1
  • odložením žádosti: 2
  • dosud v řízení: 1
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných stížností podle § 16a: 1
 • Způsob vyřízení stížností:
 • vyhovění žádosti poskytnutím informace: 0
 • předložením nadřízenému orgánu: 0

 

Tato výroční zpráva byla vzata na vědomí Radou města Bíliny 14.01.2015, usnesením č. 21.

 

 

 

Zpracovala: Veronika Nodžáková, DiS., kancelář tajemníka