Language

Výroční zpráva za rok 2015

V návaznosti na schválení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon"), musí každý povinný subjekt následující rok zveřejnit výroční zprávu za rok předcházející. Výroční zpráva je Radě města Bíliny předkládána od roku 2005.

 

 

 • Počet písemných žádostí o informace podaných celkem: 33

 

 • Počet písemných žádostí o informace vyřízených:   
  • odkazem na zveřejněnou informaci: 0
  • poskytnutím informace: 28
  • rozhodnutím o odmítnutí žádosti: 2
  • odložením žádosti: 3
  • dosud v řízení: 0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných stížností podle § 16a: 0
 • Způsob vyřízení stížností:
 • vyhovění žádosti poskytnutím informace: 0
 • předložením nadřízenému orgánu: 0

 

Tato výroční zpráva byla vzata na vědomí Radou města Bíliny 09.02.2016, usnesením č. 125.

 

 

Zpracovala: Veronika Nodžáková, DiS., asistentka II – kancelář úřadu