Language

Výroční zpráva za rok 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA

o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů,

za rok 2016

 

V návaznosti na schválení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“), musí každý povinný subjekt následující rok zveřejnit výroční zprávu za rok předcházející. Výroční zpráva je Radě města Bíliny předkládána od roku 2005.

 • Počet písemných žádostí o informace podaných celkem: 26
 • Počet písemných žádostí o informace vyřízených:   
  • odkazem na zveřejněnou informaci: 0
  • poskytnutím informace: 21
  • rozhodnutím o odmítnutí žádosti: 4
  • odložením žádosti: 1
  • dosud v řízení: 0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných stížností podle § 16a: 0
 • Způsob vyřízení stížností:
  • vyhovění žádosti poskytnutím informace: 0
  • předložením nadřízenému orgánu: 0

Tato výroční zpráva byla vzata na vědomí Radou města Bíliny 07.02.2017 usnesením č. 143.

 

Zpracovala: Veronika Nodžáková, DiS., asistentka II – kancelář úřadu