Language

Základní dokumenty, průzkumy

  1. Hodnoty úřadu
  2. Politika kvality
  3. Strategie úřadu
  4. Vize
  5. Etický kodex zaměstnance
  6. Interní antikorupční program
  7. Informace pro vyřizování stížností a podnětů
  8. Průzkumy